Niềm tin

Cái giá của NIỀM TIN – làm giàu bằng mua bán niềm tin – Cách làm giàu nhanh nhất ________________________________________ Trong xã hội có rất nhiều loại tài sản để …

Mẹ

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên …